چرا کوروش که از خوشحالی بال در آورده بود از تعجب شاخ درآورد؟

استاندارد

از جمله نشانه های مهمی که ازآن استفاده می شود تا پاسارگاد را پایتخت کوروش و بنای معبدی شکل آن را مقبره وی بنامند سنگ نگاره ای است از یک انسان چهارباله با تاج یا کلاه تزئینی شاخ دارو ردای عیلامی با نقش گلسانه هایی شبیه به گلسانه های تخت جمشید که روی حاشیه ردای وی از بالا تا پایین و در لبه های پایین دیده می شوند. اما این شخص یا شخصیت براستی کیست؟ هیچ دلیل یا سند یا شاهد مشابه محکمه پسندی برای انتساب آن به کوروش وجود ندارد. آیا کوروش کبیر با انهمه کبیر بودنش که نزدیک سی و نه سال ظاهرن حکومت کرده هیچ کجای دیگر هیچ سنگ نگاره ی مشابه دیگری دارد؟ نه!

به نظر می رسد در این مورد هم این نظریه است که واقعیت را شکل می دهد نه برعکس! چون بناست اینجا محل زندگی و قبر کوروش باشد خوب حتمن این تندیس هم خود اوست!

e321f360cc08ae86c1c93

e5db34e3a915ee1a37334

نقش سنگ تراشه یا تندیس منسوب به کوروش

4d04cd9cc8cb7bbc4d1bd

  یک عکس بسیار قدیمی از همان سنگ تراشه – هیچ کتیبه ای بالاسر سنگ نگاره نیست

dc1839c322c228b929ddd

از قدیمی ترین عکس ها از پاسارگاد احتمالن در زمان کنکاش های هرتزفلد- هیچ کتیبه ای بالاسر سنگ نگاره نیست

a3f4510c0b4abd525a205

این قدیمی ترین نقاشی از این تندیس است که توسط رابرت کر پرتر کشیده شده است. وی در سال 1817 در زمان فتحعلی شاه قاجار وارد تهران شد و در 1842 از دنیا رفته است.

به تصاویر فوق با دقت نگاه کنید. نقاشی رابرت کر پرتر را با عکس های جدید تر مقایسه کنید.

نقاش دقت بالایی در کشیدن جزییات بکار برده است. باستان پرستان معتقدند که این نقاشی قدیمی نشان می دهد که کتیبه ای بالای سر کوروش وی را معرفی می کرده است اما دشمنان کوروش این کتیبه را جدا کرده اند. و غیب شده است. اکنون با دقت بیشتری به کتیبه نگاه کنید. دو خط بالا سپس یک خط وسط و یک خط پایین شما را یاد چه می اورد؟

ebc9383d15a3fd9d5f24a.jpg

همانطور که می بینید کتیبه ای که در نقاشی بالای سر کوروش بوده است سر از ستون دروازه قصر وی در آورده است و هیچ نشانی نیست که این کتیبه بریده شده و در سنگ جاسازی شده باشد. پس ایا نقاش خواسته تا هردو اثر را یک جا نقاشی کرده باشد؟ یا کتیبه چیز دیگری می گفته که تاریخ سازان سلطنت طلب قاجار و پهلوی و ایادی خارجی شان دوست نداشته اند دیده شود؟ یا کتیبه روی ستون را عین کتیبه بالای سر سنگ نگاره در آورده اند اما با تغییر کلمات و از شر کتیبه بالای سر سنگ نگاره هم راحت شده ا ند؟

رابرت کر پرتر در دوره فتحعلی شاه در ایران بوده است. وی با دقت کتیبه های میخی تحت جمشید را نقاشی کرد. اما این کتیبه ها هنوز قابل خواندن نبودند. اولین بار کتیبه بیستون بعد از مرگ فتحعلی شاه ترجمه شد. می دانیم که فتحعلی شاه قاجار شیوه سنگ نگاری هخامنشی و ساسانی را مجددن در ایران رواج داد. این زمانی بود که هنوز دوربین وارد ایران نشده بود و بنابراین احتمالن از نقاشان خارجی برای سر زدن به اثار باستانی و تهیه طراحی استفاده کرده است و نقاش در نتیجه خواسته تا کتیبه و تندیس را هردو یک جا داشته باشد.

تخت جمشید و اثار باستانی از زمان فتحعلی شاه مجددن مورد توجه قرار میگیرند. به این یادگاری این دیدار کننده ها یا مستشاران خارجی خصوصن یادگاری حکاکی شده در زمان فتحعلی شاه در سال 1810 نگاه کنید که اسم مبارک خود را روی اثار باستانی ایران کنده کاری فرموده است.

2c422962002fc4a17c9e9.jpg

بعد از فتحعلی شاه هم محمد شاه پسر فتحعلی شاه در طاق بستان به سبک ساسانی از خودش سنگ نگاره ساخت و این سنت توسط پسرش ناصر الدین شاه نیز ادامه یافت

e1711fd93c092c7f85c79

سنگ نگاره فتح علیشاه. بازگشت به رسوم باستان ثبت عظمت سلطنت و قدرت روی سخره ها

e2420504f0310a3974f68

سنگ نگاره محمد شاه در طاق بستان

اما این سوال همچنان باقی است که این مرد بالدار کیست.

برای رسیدن به پاسخ باید به چند عنصر از این سنگ نگاره خوب دقت کنیم.

بالهای چهارگانه

کلاه عجیب و غریب با شاخ بز حبشی پر شتر مرغ افریقایی و نی های رودخانه نیل مصر و سه دیسک خورشیدی که علائم زایش و تابش و بازگشت به حیات اند

و طرز قرار گرفتن دست ها

و ریش کوتاه

وگلسانه های روی لباس

اکنون به تصاویر زیر از سایر نقاط خاورمیانه و مصر نگاه کنید تا عناصر فوق را بیابید

ca8c3d5fc9082daf2ad02

اسطوره آشوری یا جن یا جینی آشوری در سمت راست با چهار بال

7f0cab24bc983d33b2bc2

آشور خدای اشوری ها با بال و وسط یک دیسک خورشیدی که نماد روشنایی است . اشوری ها و مصری ها علیه سایر اقوام همکاری داشتند و عناصر مختلف فرهنگی را از هم قرض گرفته اند اما نه به شکل مونتاژ کاری بلکه به شکل بومی سازی، از جمله این دیسک خورشیدی وسط طرح و بالهای شاهین که مورد توجه مصریان باستان بود. به شیوه نگاه داشتن دست ها نگاه کنید. که جنبه هدایت کنندگی دارند و در تندیس منسوب به کورش هم دیده می شوند. همچنین این اشور خدای اشوری ها به تقریبن با اندکی تفاوت به اهورا نماد پارسیان تبدیل می شود.

5321f332faad146570d00

خدا یا اسطوره آشوری با چهار بال.- به وضعیت دست راست دقت کنید.

6e9859e6407cde9f81b2c

عین کلاه یا تاجی که بر سر تندیس منسوب به کوروش است بر سر یکی از خدایان مصری. این هم نشان دیگری از اسطوره بودن و الهی بودن شخصیت تندیس

1eaf24e7f6643dec2ce53

یکی از الاهه های مصر با کلاه آزین شده به شاخ قوچ حبشی و افعی های مصری و نی نیل و سه دیسک خورشیدی

350613041d411448741fe

تندیس دیگری مصری – کلاه یا تاج همهم بر سر خدای مصری

276b131135ca79a41a3c6

کلاه تزئینی و نمادین خدایان مصری معروف به هَمهَم

8fe51ddc6340bb63f7a9d

کلاه خدایان مصری ساخته شده از برنز از زمان فراعنه مصر- قطعن قابل پوشیدن توسط هیچ فرعونی نبوده است.

754ec86646e494c88446f

خدای دیگر مصری با شکل شیر با همان کلاه اسطوره ای به نام کلاه هم هم یا سه آتف که نماد قدرت بر مصر علیا و مصر سفلا بوده است. پوشیدن چنین کلاهی بر سر هر حاکم یا خدای غیر مصری هیچ توجیهی ندارد چرا که معنی اصلی مصری خود را از دست می دهد.

63aa3dd8f88a0f719abf5

الاهه های مصری با کلاه نمادین با دیسک های خورشید. دیسک خورشید نماد «را» خدای خورشید برترین خدای مصری است

e9af13ef2a7a1fdbfc55f

به گلسانه هشت پر روی مچ بنداین اسطوره آشوری دقت کنید. این گلسان هشت پر روی تندیس منسوب به کوروش هم هست و نماد باوری و رونق است و در سرتاسر سنگ نگاره های تخت جمشید هم به تقلید از اشوری ها کنده کار ی شده است . همچنین به سه عدد شاخ های روی کلاه این اسطوره اشوری نگاه کنید.

d72ff76f80906eb6ca380

این کلاه نمادین به کلاه هم هم در مصر معروف بود. هم هم یعنی فریاد زدن و احتمالن نمادی از خدای جنگ بوده است

02a23cd2b605f6523d0c2

به ریش بلند شاهان هخامنشی و ریش کوتاه تر سربازان انان نگاه کنید. ریش بلند نماد جبروت و شان والاست و شاهان بین النهرین همگی با ریش بلند قرنها قبل وبعد از کوروش نمایش داده شده اند

2ed2102caa122e48fe62f

به نظر می آیدکه ریش کوتاه نماد فرودستی مانند سربازان یا کارگران و مردم معمولی است. این نقش اشوری از مردم شکست خورده ی عیلامی است

8530a52a00cf972658e52

اشوری ها عیلامی ها را هشت قرن قبل از میلاد در نزدیک رود کرخه در ایران امروز شکست دادند و عیلام به همراه پارس و پارت تحت قیومیت اشوری ها در آمدند. به ریش های کوتاه تر جنگجویان در حال شکست خوردن عیلامی توجه کنید. خلاصی از دست آشوری های استعمارگر یک ارزوی دیرینه بوده است بنابراین دلیلی ندارد که شاهی که بر دشمن چندین قرنه خود غلبه می کند بالهای خدایان دشمنش شکست خورده اش را به تن خود بچسباند!

d887fcb3d515e8a4bfa62

در قصر اشور بنی پال قرن هفتم قبل از میلاد تصویر بیرون انداختن مردم عیلامی با ریش کوتاه شهر دینشاری توسط افسران یاسربازان آشوری ها با ریش بلندتر

40f9ba9e3a36407db4b47

نقشه گسترش تمدن اشوری که شامل تمدن شکست خورده عیلامی و مادها و مصری ها می شود. آشوری ها و مصری ها در یک ائتلاف سلطه بر سایر اقوام را برای چند قرن تضمین می کنند. بنابراین ترکیب عناصر آشوری و مصری قابل فهم است اما ترکیب انها با عناصر عیلامی و عدم وجود هیچ عنصر مادی یا پارسی در سنگ نگاره کورش قابل توجیه نیست!

اکنون متوجه می شویم که سنگ نگاره منسوب به کوروش در پاسارگاد نمی تواند یک انسان باشد بلکه یک اسطوره یا تصویر یکی از خدایان مورد پرستش است. در هیچ سنگ نگاره هیچ پادشاهی بال یا اجزای حیوانات اسطوره ای به تصویر شاهان وصل نشده است.

این اسطوره کلاه خدایان مصری و لباس و ریش کوتاه عیلامی و چهار بال اسطوره های اشوری و گلسانه هشت پر تمدن های بین النهرینی را یکجا دارد. آَش شل قلم کاری که در کل منطقه خاورمیانه نظیر ندارد. عده ای این را نشان بینش باز کورش کبیر می دانند که از هر تمدنی یک چیزی را گرفته و به خودش اویزان نموده است. اما سوال اینجاست که کورش کبیر قبل از تصرف مصر چگونه کلاه خدایان دشمنان خودش و بالهای چهارگانه خدایان اشوری هایی که قرنها با پارس ها و مادها در جنگ بوده اند را پوشیده و تندیس پوشیدن علائم خدایان دشمنان ملت خود را در برابر چشمان ملت اش به نمایش گذاشته است؟!

حتی اگر فرض کنیم که ملت کوروش هم بی خیال بوده اند و بر عکس باستان پرستان ما که عرب ستیز و عرب هراس اند اقوام ایرانی زمان کوروش آغوش شان به روی سایر فرهنگ ها دوست و دشمن باز بوده است، اما در این سنگ نگاره چرا هیچ علامت یا نمادی از پارسیان یا مادها یا پارت ها وجود ندارد. چرا هیچ چیز خودی نیست؟

مگر این اقوام یا خود کوروش بی هیچ اسطوره و نماد و ارزشی بوده اند که فقط کارشان مثل خودروسازی امروز ما فقط مونتاژ قطعات وارداتی بوده است؟

این ها سوالاتی هستند که هربیننده ی ناقد و مستقل اندیشی از خود می پرسد و بر متخصصین و مسئولین است که پاسخ علمی به این سوالات را بدهند و از داستان پردازی در مورد این اثار باستانی دست بردارند

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s